user_mobilelogo

Wat is teamteaching?

Teamteaching is een manier van werken waardoor twee leerkrachten in gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen. Dit wil zeggen dat we voor elke klasgroep twee kleuterjuffen voorzien die samen werken.

De kleuters krijgen de kans om in twee aanpalende ruimtes hun vaardigheden te ontwikkelen. In beide ruimtes is steeds een kleuterjuf aanwezig.

Wat is de meerwaarde van teamteaching:

Het hoofddoel van teamteaching is natuurlijk het welbevinden en betrokkenheid van de kleuters te verhogen. Niet alleen  de kleuters hebben hier baat bij, maar ook de leerkrachten.

Dit kunnen we bekomen doordat:

-                  We een veel ruimere leeromgeving kunnen creëren.

-                  We gerichter kunnen observeren en daardoor ook beter kunnen differentiëren
         (met twee zie je steeds meer dan alleen)

-                  We een rijker klasaanbod van materialen kunnen aanbieden

-                  We de hoeken ruimer kunnen uitwerken doordat ze verdeeld zijn over de ruimtes

-                  De kleuters kunnen terecht bij de leerkracht die ze zelf verkiezen

-                  We gaan uit van de talenten van de leerkrachten.
          Die talenten kunnen dan aangewend worden in een variatie aan activiteiten.

-                  De kleuters bekend worden gemaakt met samenwerking

-                  Iedere leerkracht een eigen stijl en aanpak heeft waardoor de kleuters dus afwisseling krijgen en
         daardoor verschillende identiteiten ondervinden en deze leren appreciëren.

Contact details

Naam: Nick Van Hees
Adres: Kerkwegels 22  -  9150 Bazel
Email: info@krinkelding.be
Tel: 03/774.16.50

Mercatorschool Rupelmonde