Schoolvisie ’t Krinkelding

Op ‘t Krinkelding volgen we het pedagogisch project en de visie van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap : de totale en optimale ontwikkeling van elk kind met het oog op de vorming van bewuste, sociale, kritische, mondige en tolerante wereldburgers. We stellen daarbij een aantal kwaliteiten voorop.

IEDEREEN IS VIP

Binnen onze leerlingbegeleiding vertrekken we vanuit de positieve aspecten van elk kind. Het is belangrijk om de kracht van ieder kind te zoeken. Door de talenten te benadrukken wordt het positieve benut, waardoor iedere leerling zich gewaardeerd en getalenteerd voelt. We prikkelen onze kinderen door een uitdagend klimaat te scheppen, een omgeving waarin ze zich goed voelen, en de nodige kansen krijgen om hun identiteit verder te ontwikkelen. We gaan ervaringsgericht te werk, onze kinderen beleven door te ervaren!

ZELFVERTROUWEN

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Opvoeding en vorming bloeien het best in een omgeving waar kinderen zich welkom en veilig voelen. Veel aanmoediging, oprechte interesse en tijd voor wat kinderen bezighoudt, aandacht voor zorg, een vriendelijk woord en vriendschap.

Op onze school krijgt iedereen de kans om zaken te ondernemen, zelfstandig aan de slag te gaan en de wereld te ontdekken. We staan naast onze leerlingen en begeleiden hen in deze ontdekkingstocht. Vanuit een geloof in het kunnen van ieder kind, helpen we hen om hun talenten te ontdekken en uit te bouwen.

SAMENWERKEN

Samenwerken wordt binnen onze maatschappij steeds belangrijker. Daarom ook de slogan ‘samen leren, samen leven’. In het dagelijks leven is dit nodig, maar niet altijd gemakkelijk. Er zijn een aantal voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen. Verdraagzaamheid is van essentieel belang en de sleutel tot succes. Openstaan voor anderen hun mening, in groep durven praten, opkomen voor jezelf en kritisch nadenken sluiten daarbij aan. Door met anderen samen te werken worden krachten gebundeld en staan we sterker! Teamteachen geeft onze leerkrachten de mogelijkheid om ook hun talenten en kennis te delen en samen de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces.

Ons schoolteam heeft een belangrijke rol om de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen optimaal te benutten. Om dit te verwezenlijken hebben we nood aan samenwerking met ouders. De betrokkenheid van onze ouders is een belangrijke factor binnen een goede schoolwerking. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten en talenten van leerlingen door met een open houding naar elkaar te luisteren, samen te bespreken, te plannen en te overleggen. Er wordt gezorgd voor een grote betrokkenheid waarbij ieder zijn taak en inbreng heeft. Samen gaan we op zoek naar wat het kind nodig heeft!

Het engagement van ouders, leerkrachten, leerlingen en externen is noodzakelijk om onze leerlingen de beste begeleiding te kunnen geven!